Polityka Aplikacji Internetowych i Platform Społecznościowych

Polityka Aplikacji Internetowych i Platform społecznościowych


Dla zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania naszej witryny internetowej dla Użytkowników, korzystamy z aplikacji internetowych/platform społecznościowych dostarczonych przez podmioty trzecie(partnerzy).

 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe przekazywane są zewnętrznym podmiotom trzecim (partnerom), którzy na zlecenie Redefo realizują działania marketingowe z wykorzystaniem różnych aplikacji internetowych i platform. Wykorzystują oni m.in. sygnały nawigacyjne, pliki cookies, unikalne ID komputera i inne podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej witryny internetowej i innych miejsc w Internecie (częściowo rejestrowane są też informacje związane z wizytami na innych stronach internetowych, które nastąpiły przed wizytą na naszej stronie), a następnie są używane do skierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego (zgodnie z Państwa zainteresowaniami). Żadne dane osobowe nie są rejestrowane. Ponadto dane osobowe nie są łączone z profilami korzystania ze strony. 
 2. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na stronie internetowej Redefo korzystamy
  z wtyczek do platform społecznościowych takich jak: Facebook, Pinterest i Instagram w celu zwiększenia  popularności za pośrednictwem tych portali. Odpowiedzialność za działania zgodne z zasadami ochrony danych spoczywa na dostawcy danej usługi. 
 3. Wszelkie informacje w zakresie zbierania i wykorzystania danych osobowych oraz związane
  z tym uprawnienia użytkowników i możliwość dostosowania ustawień prowadzące do ochrony sfery prywatnej przez podmioty trzecie dostarczające aplikacje internetowe/portale dostępne są
  w politykach prywatności tych podmiotów (partnerów).  
 4. Lista używanych aplikacji internetowych i platform społecznościowych stale ulega modyfikacjom, na chwilę obecną są to:

 

 • Google – więcej informacji o polityce prywatności na stronie: Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google
 • Google Analytics - więcej informacji o polityce prywatności na stronie: Privacy Policy – Privacy & Terms – Google
 •  LinkedIn - więcej informacji o polityce prywatności na stronie: Polityka ochrony prywatności LinkedIn
 • Pinterest - więcej informacji o polityce prywatności na stronie: Polityka prywatności
 • Instagram - więcej informacji o polityce prywatności na stronie: Data Policy | Instagram Help Center
 • Facebook Piksel - więcej informacji o polityce prywatności na stronie: Facebook
 • Crowdfire - więcej informacji o polityce prywatności na stronie:Privacy Policy  
 • Iconosquare - więcej informacji o polityce prywatności na stronie: https://pro.iconosquare.com/appprivacy.html
 •      5. Każdorazowo przy dodaniu/odjęciu/zmianie podmiotu trzeciego (partnera)           w zakresie współpracy niniejsza polityka zostanie niezwłocznie                             zaktualizowana.